ЗА НАС

Заповед №715 от 24.06.2020 г. за противоепидемични мерки в СУ "Пейо Яворов" - ТУК или ТУК

ДЗИ XII клас, сесия август - септември, посетете ТУК

СПИСЪК на на класираните ученици в ПЕТИ КЛАС
в СУ "Пейо Яворов", прием 2020-2021 г.
- ТУКУважаеми родители на бъдещите първокласници,
последвайте линка ТУК, за да подадете заявление
за прием в ПЪРВИ клас за
учебната 2020-2021 година по електронен път.

Помощни материали за работа с Microsoft Teams - тук

ГРИЖЕТЕ СЕ ЗА ЗДРАВЕТО СИ!
Предпазвайте себе си и околните от заболяване!
 - галерия тук

    
Презентация, изготвена и разпространена от
World Health Organization - тук

          Уважаеми родители,
          Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България.
Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек.
          Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес.
          Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Сега тези възможности може да подпомогнат учебния процес и да допринесат за пълноценното прилагане на един нов подход към образованието. Дигитализацията е начинът учебно-възпитателната работа да не прекъсва.
          Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството на Вашето училище. Всички алтернативни варианти за учене и преподаване от разстояние могат да бъдат използвани. Става дума за електронни платформи за синхронно и асинхронно обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация. Подходящи са и електронните варианти на учебници, електронно четимите учебници, както и електронните ресурси на редица доставчици.
Комуникацията е възможна и чрез електронните дневници, електронна поща, социални мрежи и други, при което на учениците в домашни условия ще се оказва дистанционна подкрепа за самоподготовка и упражнения.
          Един от положителните резултати на дигитализацията е подобреният обмен на информация между учители и родители. Тя позволява да се засилят процесите на двупосочна комуникация, което ще подобри взаимоотношенията между семействата и училището, ще внесе повече разбиране и толерантност.
          За пълноценно прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:
          • Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;
          • Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал;
          • Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет;
          • Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят;
          Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели: 
          • Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им.
          • Насърчавайте детето да бъде активно.
          • Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние.
          • Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ
          • Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници.
          • Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение.

          Нека бъдем добронамерени, сплотени и да си сътрудничим в името на най-добрия интерес на детето.

2019 - 2020

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

      Във връзка с приетото от Народното събрание на Република България решение за обявяване на извънредно положение за борба с коронавируса COVID-19, Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването, с която се прекратяват учебните занятия на територията на страната до 29 март 2020 г. и заповед на директора за провеждане на дистанционно обучение:

      Уважаеми ученици,
От понеделник, 16 март 2020 година, ще имате достъп до всички учебни материали за деня съгласно учебната програма за втория срок. Материалите ще бъдат публикувани в групите на паралелките І – ХІІ клас във Фейсбук и/или в електронната система „ШКОЛО.БГ“. Там ще бъдат прикачени файлове или връзки към разработки на уроци по темата за деня. Ще ви бъдат възлагани групови или индивидуални задачи за изпълнение и оценяване със съответния срок за това.
      Учебните часове ще стартират в 09.30 часа, съгласно график. Времетраенето им ще бъде 20 минути за учениците от паралелките І - ІV клас и 30 минути за учениците от V до ХІІ клас, с 10 минутни междучасия и едно голямо след втория учебен час – от 20 минути. В рамките на това време ще може да се свързвате с Вашия учител по съответния предмет, да задавате своите въпроси или да давате отговори на поставени задачи.

      Уважаеми родители,
Вие може да следите дистанционното обучение на Вашите деца и да участвате в процеса на контролиране изпълнението на поставените им от учителите задачи. Ще се радваме да бъдете така необходимата връзка между нас, учителите, и Вашите деца.

      Учебните часове за всички класове започват в 9:30 часа и завършват съгласно седмичното разписание по следния график на учебните часове:


Подробна информация  за учениците и родителите има във файла ТУК

посетете ТУК

Относно ДЗИ XII клас - посетете ТУК
 РЕЗУЛТАТИ от ОБЛАСТЕН КРЪГ и ДОПУСНАТИ на НАЦИОНАЛЕН КРЪГ
на ОЛИМПИАДАТА ПО БЗО 2019-2020 Г.
- посетете ТУК
РЕЗУЛТАТИ от ОБЛАСТЕН КРЪГ и ДОПУСНАТИ на НАЦИОНАЛЕН КРЪГ
на ОЛИМПИАДАТА ПО ХООС 2019-2020 Г.
- посетете ТУК
 Относно НВО в края на ІV, VII и X клас - посетете ТУК

 "ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ"
нов иновативен учебен предмет от учебната 2020-2021 в нашето училище -
посетете ТУК

    ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ УСЛУГИ
В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ -
посетете ТУК

 ЗАЯВЛЕНИЕ за кандидатстване за прием в ПЪРВИ клас за
учебната 2020/2021 година
- изтеглете от ТУК

 


  Един от основните приоритети в нашата работа  ...  тук

  Уважаеми родители, за да имате точна информация за резултатите от учебния процес на вашите деца, ние въведохме от 15.09.2007 година   ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК
В крак с развитието на технологиите, от началото на учебната 2017/2018 ползваме нов електронен дневник, разработка на shkolo.bg. Този продукт дава многократно повече възможности за вашата информираност. За целта е нужно да се регистрирате на    като следвате HELP инструкцията ТУК.
ВАЖНО:

При нужда се свържете с класния ръководител на вашето дете.

Бързи инструкции и ПОМОЩ  за родители:
ВЪПРОСИ ЗА:

1 - Първо влизане - как да се регистрирам в SHKOLO.BG?
2 - Аз съм родител – при регистрация  телефонът ми не е разпознат


       

        Скъпи ученици, родители, колеги и служители, приятели,

        Имам удоволствието да Ви приветствам като Директор на СУ „Пейо Яворов” с добре дошли на нашия web-сайт.
        Всяко начало е трудно, но ние имаме амбицията да направим нашия сайт полезен за всички, ето защо иска ми се да вярвам, че нашите усилия ще срещнат вашето разбиране и подкрепа.
        Надяваме се на вашата активност - идеи, мнения и препоръки може да изпращате на нашия e-mail: su_yavorov_pl@mail.bg Вярваме, че всичко което публикуваме на него, ще Ви е от полза, ще имате на разположение актуална информация за нашата дейност.
        Тази година е важна за всички - за първокласниците, които с вълнения и притеснения ще прекрачат прага на новото училище. На тях пожелавам незабравими дни, успешно обучение и вяра в учителите, с които ще бъдат заедно! Поставете добро начало на вашето обучение, за да се радвате на добри плодове в края му.
        Вълнуваща е настоящата учебна година и за дванадесетокласниците. Те влизат за последна година в училище като ученици. Скъпи зрелостници, желая на всички вас успешно дипломиране и реализация по професията, която сте избрали.
        Скъпи ученици, лятото свърши, започват дълги дни, изпълнени с уроци, контролни, класни работи. Приемете ги като условие за проява на вашата воля и упоритост, на жаждата ви за нови знания. И бъдете спокойни – до вас са вашите учители. Пазете традициите на нашето училище, умножавайте успехите му, почитайте всеотдайността на своите преподаватели!

                                             Руси Русев - Директор на СУ "П. К. Яворов" – Плевен
 


УЧЕНИЧЕСКИ ФИРМИ

За да посетите страницата на фирмата, кликнете върху нейното лого

2018
2019

2017
2018

2017
2018

2016
2017

2016
2017

2015
2016

2015
2016

2014
2015

2013
2014

2012
201
3

2011
201
2

2010
2011

2009
2010

2009
2010

2008
2009

НОВИНИ, ОБЯВИ, КОНКУРСИ

 На 22.03.2019 -  Яворовци празнуват 50-годишен юбилей с грандиозен концерт-спектакъл "ТРАДИЦИЯ, НАСТОЯЩЕ, БЪДЕЩЕ" в залата на ...  виж Facebook и също галерия №112

 Facebook 


НАШИТЕ СИМВОЛИ


  Музиката и текста на химна са написани
през 2008г. от композитора
Юлиян Слабаков от град София

  Проектите за емблема  и  знаме на  СУ "Яворов"
са създадени през 2008г. от художника
Сашо Камбуров - преподавател в училището


                    ХИМН
       на СУ ”Пейо Яворов”

Ти даде ни мъдрост и сила,
за полет дари ни с крила,
с безкористна, братска закрила
и с дързост за смели дела!

Кръвта ти кипяща и млада
повлича ни в шеметен бяг!
Духът ти – разпалена клада
и вечно пулсиращ маяк!

   РЕФРЕН:
Училище, наше любимо,
под български, син небосвод,
пребъдвай във сплав неделима
с децата на своя народ!

Във класните стаи, на двора –
навсякъде живо си ти!
Превърна ни в мислещи хора
с красиви и смели мечти.

Усмихвай се, гледай далече,
през чистите детски очи!
Дори да сме литнали вече,
в теб, пак детски смях ще звъни!

   РЕФРЕН:
Училище, наше любимо,
под български, син небосвод,
пребъдвай във сплав неделима
с децата на своя народ!

Училище светло и ново
посяло във наште души
на Яворов чудното слово,
поклон най-дълбок приеми!

 
    Текстът на химна може да се изтегли от тук  формат doc   download
    Музикално изпълнение на училищния химн от Общински Хор "Гена Димитрова"-Плевен може да се изтегли от тук формат wma    download

ПРАЗНИЦИ

 


  
Официалните празници в Република България
    определени са от Кодекса на труда, член 154. Източник - www.parliament.bg/bg/24

Дата Официално име Бележки
1 януари Нова година
3 март Ден на Освобождението на България от османско иго - национален празник   още по темата
1 май Ден на труда и на международната работническа солидарност
6 май Гергьовден
Ден на храбростта и Българската армия
24 май Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост  КИРИЛ И МЕТОДИЙ (БЪЛГАРСКИ ВСЕУЧИЛИЩЕН ХИМН написал Стоян Михайловски) пълен текст
 24 МАЙ   още по темата
6 септември Ден на Съединението на България  още по темата
22 септември Ден на Независимостта на България
1 ноември Ден на народните будители - неприсъствен за всички учебни заведения  още по темата
24 декември Бъдни вечер
25 и 26 декември Рождество Христово (Коледа)  
Велики петък, Велика събота и Великден неделя и понеделник, които в съответната година са определени за празнуването му датите в съответната година са определени за празнуването му

 Еднократни официални празници и почивни дни в Република България
Съгласно чл.154, ал.2 на Кодекса на труда, Министерският съвет може еднократно (за всяка отделна година) да обявява официални празнични и почивни дни и да размества останалите почивни дни. Това позволява например да се сливат почивни дни разделяни от само един работен ден и преместването на този работен ден на друга дата (за отработване).
 

ИСТОРИЯ


 


   Училище "Пейо Яворов" е открито през есента на 1969 година като основно.
През учебната 1981/1982 година е извършен прием на ученици за IX клас и то става средно училище.
     Добрата материална база и квалифицираните учителски кадри осигуряват високоефективен учебно-възпитателен процес. Свидетелство за това е фактът, че над 60% от завършилите училището постъпват във ВУЗ.
     В училището има изградени спортни секции по хандбал, волейбол, баскетбол, футбол и лека атлетика.
    Традиция е организирането на изложби, конкурси, спортни съревнования и екскурзии в страната и чужбина.

             

Виртуална разходка из училището можете да направите от тук

ПОМОЩНИК ДИРЕКТОРИ


 


Вилма Великова - учебна дейност
Иван Бенков - ПДАСД

КОНТАКТ С НАС


 


АДРЕС

СУ "Пейо Яворов"
ж.к. "Сторгозия"
гр. Плевен  5802
(начална спирка на тролейбуси с номера 31, 33, 8, 13 и №1)

ТЕЛЕФОНИ

064/850 567 - директор
064/850 667 - пом. директор
064/850 567 - факс

e-MAIL      su_yavorov_pl@mail.bg

КАРТА


 


гр. Плевен   ж.к."Сторгозия"  СУ "Пейо Крачолов Яворов"


 

БЛАГОДАРНОСТ


Валентин Митков


WEB    ре-ДИЗАЙН и
ПОДДРЪЖКА - Сашо Камбуров - 2005 година

WEB - ДИЗАЙН - Валентин Митков (поклон пред паметта му!) & Сашо Камбуров - 1999-2000 г

СПОНСОРИ

Този сайт в първоначалният си вариант е създаден през 2000 г. с подкрепата на нашите спонсори.
Ако желаете и вие да сте сред тях, съобщете ни.

ЕТ "МИКИ" - президент Малинка Данчева
Кафе-аперитив "Централ",
Кафе "Интим", Магазин "Елегант", Магазин за хранителни стоки "Добър избор" с.Брест - Плевен

"Електрик 90" - президент Борис Георгиев
Фирма за заваръчна техника, сервиз и консумативи - Плевен