ИСТОРИЯ НА УЧИЛИЩЕТО
НАЧАЛОТО - 15 септември 1969 година


 

 


   Продължаваме да пишем историята на училище „Пейо Яворов”, да вдъхваме вяра в доброто и истината, за да могат нашите потомци със същата радост и гордост да празнуват 100 годишнината на училището.
   Както досега, пътят напред няма да е осеян само с цветя, но в преодоляването на трудностите, се доказва стойността на всяко начинание.
И нека пътят на нашето училище продължава да бъде път към доброто, истината и красотата.
   Нашият девиз е и остава: "Аз вечно диря!"

 


 

 


  15.09.1969 г. Открива се основно училище „Пейо Яворов”
     Първи директор: Нина Филипова
     Първи зам. директор: Донка Лакова
     Първи учители в начален курс: Лидия Грънчарова, Йонка Пеева, Елена Крумова, Станка Монева, Веселина Марчева, Венета Бейкова.
     Първи учители в среден курс: Гергина Ефремова, Петра Павлова, Елена Янчева, Райна Петракиева, Симеон Петков, Надежда Великова, Мария Бобчева..  1973 - 1974 г. Училището прераства в ЕСПУ
  12.10.1973 г. Директор: Монка Вълкова и зам. директори: Донка Лакова, Анка Цветкова и Параскева Тумпалова.
  1976 - 1977 г. От ОУ „Пейо Яворов” се отделят 600 ученика и 22 учителя и създават СОУ „Стоян Заимов”.
  1979 г. Честване на десетгодишнината от създаването на училището.  20.02.1975 г. Честване на патронния празник на училището.
  10.12.1977 г. Честване на сто години от плевенската епопея.
  20.01.1978 г. Честване на сто години от рождението на Пейо Яворов.
  1979 г. Избрано е училищно настоятелство с четири комисии, учебно възпитателна работа, материална база, финансова комисия, работа с родители.
  1980 г. Фестивал „1300 години България”.
  13.09.1982 г. ЕСПУ „Пейо Яворов” става базово.
  13.09.1982 г. Първият учебен ден, в който ЕСПУ „Пейо Яворов” става базово училище.
  31.03.1983 г. Среща с племенницата на Яворов г-жа Ганка Найденова и г-жа Златана Хлебарова завеждащ музея на Яворов в гр. София.
  16-26.04.1984 г. Десетдневка на откритите врати. Вечер на добрия педагогически опит.
  22.05.1984 г. Ден на началния учител.
  29.04.1988 г. Празник на детското хорово изкуство.
  04.1990 г. Сцена на таланта.
  28.05.1990 г. Провежда се разговор между ръководството, учители и възпитатели на тема: „Пътища за демократизация на училищния живот.”
  01.1991 г. Разисквания на тема: „Изискванията на съвременния урок.”
  1991-1992 г. Учителите обсъждат ППЗНП от 25.04.1992 г., учебен план I-XI клас, вариант с професионална и без професионална подготовка и учебния план за I-XI клас на СОУ с 11 годишен срок на обучение.
  20.05.1994 г. Честване на 25 години от създаването на училището.
  02.02.1995 г. Директор: Величко Личев и пом. директор: Петър Ячев
  1995 г. Откриване на профилирана паралелка английски език
  2001-19.06.2003 г. Директор: Христина Консулова и пом. директори: Петър Ячев и Саша Върбанова.
  от 19.06.2003 г. Директор: Мариана Грънчарова и пом. директори: Ганка Димитрова и Пламен Митев.
  01.2004 г. Възстановено е честването на патронния празник.
  09.2004 г. Осъществихме за първи път прием на шестгодишни деца в подготвителен клас
  05.2004 г. Откриване на нов езиков кабинет
  15.11.2004 г. Тържествено честване на 35 години от откриването на училището
  06.2005 г. Откриване на нов - втори компютърен кабинет
  09.2005 г. 1.Откриване на физкултурен салон за учениците I-IVклас
Възстановено е столовото хранене
  2006 г. Изградена е рампа за хора с двигателни увреждания на централния вход на училището
  09.2006 г. Откриване на профилирана паралелка профил „технологичен” „Предприемачество и бизнес” - единствена в гр. Плевен
  2007 г. Подменени черните дъски с белил Тебеширите отиват в историята.
  09.05.2007 г. Междуучилищно състезание: „Какво знаем за Европа?”
  2007 - 2008 г. Стартира инициатива: „Известни личности четат приказки на децата от I-IV клас”
  12.2007 г. Участие в конференция „Училището желана територия на ученика.” Вечер на таланта
  28.01.2008 г. 1.Честване на 130 години от рождението на Пейо Яворов училището е наградено с почетен диплом от Община Плевен. 2.Ритуализация на училищния живот: Представихме училищен химн, написан по текст и музика на Юлиян Слабаков, композитор; училищно знаме и значка. Автор на проектите за емблема, знаме и значка е преподавателят по изобразително изкуство в училището Сашо Камбуров.
  05.2008 г. 1. Второ място на отбора от профилирана паралелка „Предприемачество и бизнес” в националното състезание „Виртуално предприятие” 2. Посещение в Парламента на Република България
  31.10.2008 г. Откриване на нов компютърен кабинет.
  09.2008 г. Откриване на нова профилирана паралелка, профил „технологичен”- „Стопански мениджмънт”
  18.03.2009 г. Участие в конференция „Училището желана територия на ученика.”
  31.03.2009 г. 1. Участие на профилирани паралелки „Предприемачество и бизнес” и „Стопански мениджмънт” в инициативата на „Джуниър Ачийвмънд” „Мениджър за един ден” 2. Посещение в Министерството на икономиката и енергетиката
  24.05.2009 г.
  15.09.2009 г.
  от 01.08.2016 г. Директор: Руси Русев и пом. директори: Вилма Великова и Пламен Митев.
  15.09.2016 г. СОУ "Пейо Яворов" според новия закон за предучилищното и училищното образование става (средно училище) СУ "Пейо Крачолов Яворов"

 

КАРТА НА САЙТА
ПРИЕМ УЧИЛИЩЕТО УЧЕБЕН ПРОЦЕС ДОКУМЕНТИ ДНЕВНИК АРХИВ
прием - информация за нас учебен процес училищни документи вход в Школо линкове
прием в 1. клас история изпити бюджет   архив
записване в 5. клас галерия учебници профил на купувача    
прием в 8. клас вестник проекти GDPR    
  иновативно училище инициативи новини    
  лични страници         
начална страница обществен съвет