ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ


 

 
  КАКВО Е ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ?
     Иновативните училища са модел за изграждане на нова образователна парадигма, чрез която учениците ще подобрят образователните си резултати и ще повишат критичното мислене и творчество чрез иновативни образователни процеси, методи на преподаване, училищно лидерство и учебни стратегии.
За да бъде определено като иновативно, училището трябва да докаже, че чрез въвеждане на иновативни елементи, чрез разработване по нов начин на учебното съдържание, учебните планове и програми повишава качеството на образованието т.е. иновативните училища имат по-голяма свобода при прилагането на нови, съвременни, иновативни методи на преподаване на учебния материал.

  АНКЕТА ЗА РОДИТЕЛИ
    Скъпи родители, надяваме се да се включите в анкетното проучване по повод работата на СУ "Пейо Яворов" като иновативно училище. Нашето училище се стреми да подобри условията за учене на децата Ви и да Ви направи съпричастни към това. Молим Ви, отделете малко време за да попълните анкетата. След обработка на данните, ще Ви информираме за обобщените резултати от анкетата.
Благодарим Ви за отделеното време!
     Линк към онлайн анкетата - тук

  Нашето участие в "Сборник с доклади от научно-практическа конференция - 2022", издаден от Педагогически колеж към Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" - извадка тук
    
     Целият сборник с доклади на сайта на Педагогически колеж, Плевен - тук

  "Изграждане на училищна STEM среда" и "Иновации в действие“
     През 2020г. училището спечели проект по Национална програма "Изграждане на училищна STEM среда“, която има за цел да повиши интереса на учениците и техните постижения в областта на науките и технологиите като подкрепи създаването на училищни центрове с фокус върху STEM. На 23 юни 2021 година в СУ "Пейо Яворов“, гр. Плевен тържествено бе открит STEM кабинет. Заедно с това стартира и работна среща по Национална програма "Иновации в действие“ за обмен на добри практики...
     Представяне на събитието - тук
     Сборник статии "Иновации в действие" и добри практики - тук

  РАБОТНА РЕГИОНАЛНА СРЕЩА В СУ "ПЕЙО ЯВОРОВ“ – гр. ПЛЕВЕН
     Приоритет в работата на педагогическите специалисти е изграждането на ефективна образователна среда, осигуряваща възможност на всички участници в образователния процес да придобиват, обогатяват и развиват своите умения.
     Презентация - тук

  ПРИЛОЖЕНИЕ НА Е-ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИГРИ В ОБУЧЕНИЕТО
     Как да направим учебния час по-интересен и актуален, без да се ощетява учебното съдържание?
Как да ангажираме вниманието на учениците с глобалните проблеми на съвременния свят и да ги научим да бъдат активни граждани?
Авторски колектив: Руси Русев, Вилма Великова, Албенка Игнатова, Виктор Цонев.
     Презентация - тук.


  ПЛАН НА УРОК ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ
     Тема на урока: Самостоятелна работа с цикли, условни конструкции и блокове в SCRATCH. Учебна платформа на адрес: https://scratch.mit.edu
Изготвил г-н Виктор Цонев, преподавател по Информационни технологии.
     План на урока - тук
     Помагало за учениците "Scratch 2 Cards" - тук
     Презентация - тук

  ОТКРИТ УРОК ПО „ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ“ в 6 клас
      Тема: "Създаване на код за повторно изпълнение – until"
Работи се в среда за визуално програмиране programiram.com
Учебна платформа на адрес: https://www.programiram.com
     Презентация от урока - тук

         

  ЗНАЧКИ ЗА ПОСТИГНАТ НАПРЕДЪК В ПРОГРАМИРАНЕТО
     За успешно преминато ниво на всички поставени задачи, учениците получиха ВИРТУАЛНИ ЗНАЧКИ в своите профили в programiram.com
      

 

 

 

 

 

 

 

КАРТА НА САЙТА
ПРИЕМ УЧИЛИЩЕТО УЧЕБЕН ПРОЦЕС ДОКУМЕНТИ ДНЕВНИК АРХИВ
прием - информация за нас учебен процес училищни документи вход в Школо линкове
прием в 1. клас история изпити бюджет   архив
записване в 5. клас галерия учебници профил на купувача    
прием в 8. клас вестник проекти GDPR    
  иновативно училище инициативи новини    
  лични страници         
начална страница обществен съвет