ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Информация от "Закон за обществените поръчки"


 


 На 01.07. 2014 г. влязоха в сила пакет от промени в Закона за обществените поръчки (ЗОП) Тези промени най-общо засягат следните въпроси:
   -   въвежда пълна публичност и прозрачност на действията по възлагане на обществените поръчки и изпълнение на сключените договори;
   -   глава втора от ЗОП, се създава нов раздел ІІІ, който регламентира задълженията на възложителите по публикуване на документи, които се създават в процеса по възлагане и изпълнение на обществените поръчки;
   -   вменява се ново задължение на възложителите - да публикуват изискуемата информация, в определен законов срок и едновременно с това
   -   да осигуряват възможност да публичен достъп до тази информация, в друг, посочен в закона срок;
 Новото съдържание на профила на купувача е в сила от 01.10.2014 г.  

 


 


 Вътрешни правила за поддържане на профил на купувача   изтегли от тук
 Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки     изтегли от тук

 


 


 Профил на купувача в сайта sop.bg     отвори от тук


КАРТА НА САЙТА
ПРИЕМ УЧИЛИЩЕТО УЧЕБЕН ПРОЦЕС ДОКУМЕНТИ ДНЕВНИК АРХИВ
прием - информация за нас учебен процес училищни документи вход в Школо линкове
прием в 1. клас история изпити бюджет   архив
записване в 5. клас галерия учебници профил на купувача    
прием в 8. клас вестник проекти GDPR    
  иновативно училище инициативи новини    
  лични страници         
начална страница обществен съвет