ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПЛАН – ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2020 - 2021

В тази секция са поместени материали за:

   НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ

ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНА 2020-2021 ГОДИНА ,
КРИТЕРИИ и НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ,

  РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИУважаеми родители на бъдещите първокласници,
последвайте линка ТУК, за да подадете заявление
за прием в ПЪРВИ клас за
учебната 2020-2021 година по електронен път.

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ

Уважаеми родители и ученици,
през учебната 20
20 - 2021 година в нашето училище
се предлага прием в следните класове:

   ПЪРВИ КЛАС Две паралелки с възможности за:
 - разширена подготовка (избираеми учебни часове): български език и литература, математика, предприемачество
- допълнителна подготовка (факултативни учебни часове): хореография, английски език

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
 - заявление (по образец);
изтегли от ТУК
 - акт за раждане;
 - удостоверение за завършено задължително предучилищно образование на детето


   ПЕТИ КЛАС Две паралелки с възможности за:
- разширена подготовка (избираеми учебни часове): български език и литература, чужд език – английски/немски/руски, математика, визуално програмиране;
- допълнителна подготовка (факултативни учебни часове): хореография, хор, физическо възпитание и спорт

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
 - заявление (по образец); 
изтегли от ТУК
 - удостоверение за завършен начален етап на основно образование


   ОСМИ КЛАС Паралелка за профилирана подготовка по ПРОФИЛ „ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ”, с интензивно изучаване на английски език - 18 часа седмично в осми клас
   Профилиращи предмети:
     • Предприемачество
     • Информационни технологии

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ за ЗАПИСВАНЕ:
 - заявление (по образец); 
изтегли от ТУК
 - акт за раждане (копие)
 - Свидетелство за завършено основно образование (оригинал)


За свободни да се считат местата в класовете от съответния етап
до максимален брой ученици, съобразно действащата нормативна уредба.
Заявления за попълване на свободните места в паралелките на
СУ „Пейо К. Яворов“, Плевен се подават до 14.09.2020 г.

РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ