УЧЕНИЧЕСКА ФИРМА "JUNIOR DECISION" 2019/2020
ПРЕДСТАВЯНЕ


Автор на логото:
   УК Junior Decision


 


 УК Junior Decision & мрежата

 


 
УК "Junior Decision"

 г-жа Веселка Йоткова, преподавател
СС - президент на УК
ВО - ръководител на отдел Маркетинг и реклама
ИО - ръководител на отдел Производство
МА - ръководител на отдел Човешки ресурси
ГГ - ръководител на Финансов отдел
КИ - ръководител на отдел Администрация
ЮО - ръководител на отдел Продажби
 

 
 Екипът на Джуниър Десижън ще предложи на пазара интегриран образователен продукт, който ще се състои от 3 елемента:

1.
Престилка за вземане на решения. Престилката ще бъде изработена от неизбелен био памук с ярки джобове от отпадъчни парчета плат от шивашката индустрия в града. По този начин ще вложим екологична компонента в нашия продукт и ще насърчим екологичното мислене и поведение. 2. Набор от Работни карти с различни проблеми, изискващи вземане на решения. Ще създадем три вида набори, по един за всяка възрастова група, като всеки от тях ще се състои от 12 ситуации, изискващи решение. Всеки набор ще бъде преведен на английски и немски език. 3.Обучителен семинар за учители, родители и обучители от неформални образователни структури за запознаване с методиката на работа с Престилката за вземане на решения и Работните карти. Нашите служители ще запознават обучаемите с методиката за работа с престилката по метода Learning by doing, като в края на обучението те ще могат да закупят Престилката и работните карти.

Ще произведем престилки за вземане на решения със собствен труд.
Нашето училище ще ни предостави кабинета по “Труд и техника”, който разполага с 5 шевни машини. Сами ще напишем надписите на джобовете и ще ги прикачим към престилките.
Ще съберем различни проблемни житейски ситуации, изискващи направата на избор и вземането на решение и ще ги сортираме в три групи по възраст. Ще изработим по 12 Работни листа за всяка възрастова група, всяка с по един проблем и очертан механизъм за работа по него.
От нашия продукт ще се възползват главно деца и тийнейджъри в училищна възраст, но купувачи на нашия продукт ще бъдат:
• Учители
• Родители
• Обучители от различни формални и неформални образователни институции

Ще „изпробваме“ как работи нашия образователен продукт в класовете от прогимназиалния курс на на нашето училище. В рамките на часовете по Технологии и предприемачество от раздел „Икономика“ ще покажем как на практика действа механизмът на вземане на решение с помощта на Престилката. Докато част от екипа ще провежда обучението- експеримент, другата част ще наблюдава поведението и реакциите на децата. След това ще направим анкета сред децата и преподавателите, наблюдавали експеримента, а експериментът и наблюдението ще бъдат описани в Аналитичен доклад за проведено пазарно проучване.

Ще промотираме нашия продукт като заложим на личните контакти и работата си с ученици от нашето училище. Представяйки във част от класовете как се работи с нашата Престилка, ние същевременно ще печелим учители-съмишленици, които биха я купили (може и със средства на класа) и въвели в работата си в час.

Ще представим Престилката и съпътстващите я материали на изложението, на което нашето училище е домакин във връзка със Седмицата на предприемачеството 2019.
Ще представим нашия продукт в социалните мрежи и конкретно в професионалните фейсбук групи „Педагози“, „Начални учители“, „Студенти ПНУП“, както и в родителските форуми.
Ще изработил малък флаер за представяне.
Ще направим видеоклип.

НАШИТЕ ПРОДУКТИ
 

МЕДИИТЕ ЗА НАС


 

 


 УК "Junior Decision"

 

ВРЪЩАНЕ ОБРАТНО