Microsoft Teams - Microsoft Office - Office 365

          Помощни материали за работа с Microsoft Teams:

          Видео 1 - Влизане в Teams през браузър и инсталиране на десктоп версията - ТУК

          Видео 2 - Запознаване с възможностите, интерфейса и елементите на Teams - ТУК

          Видео 3 - Провеждане на обаждане и чат с потребители - ТУК

          Видео 4 - Съвместна работа във виртуална класна стая - ТУК

          Видео 5 - Качване, създаване, споделяне на документи, едновременна работа по файл
                            в класната стая - ТУК

          Видео 6 - Поставяне на домашни работи и задачи - ТУК

          Видео 7 - Изпитване чрез онлайн тестове и даване на обратна връзка - ТУК

          Видео 8 - Провеждане на урок на живо през Teams и записване на урок - ТУК

          Ръководство за начален старт - ТУК