ВРЪЩАНЕ ОБРАТНО НА СТРАНИЦА "ПРОЕКТИ"

ПРОЕКТ "УСПЕХ" 2013 - 2014

Тригодишната програма за развитието на извънкласните и
извънучилищните дейности в СОУ „Яворов” - Плевен

   На 28 октомври 2013 г. в СОУ "Яворов" стартира третата година на проект "Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти" (УСПЕХ), който е част от схемата "Да направим училището привлекателно за младите хора", реализирана по оперативната програма
"Развитие на човешките ресурси".

Основната цел на проекта е превръщане на училището в притегателно място за развитие на младите хора, чрез създаване на подходящи условия и различни дейностите за осмисляне на свободно време.
   В реализацията му се включиха 24 учители и над 380 ученика от всички възрастови групи. Създадени са 36 групи, които ще работят в 7 области. Разпределени са в 24 клуба, 4 секции, 3 арт студиа и 5 ателиета.
   Обхванати са следните области:

   Хуманитарни науки
- Арт-студио "Патиланци" - Даниела Стоянова; Арт-студио "Джуджета" - Даниела Стоянова и Ирена Йосифова; Клуб "Приказен свят" - Стефка Нинова; Клуб "Приказен свят" - Детелина Атанасова
   Здравно образование
- Клуб "Бързо, лесно, вкусно" - Цветелина Скравенска; Клуб "Сексуално и репродуктивно здраве №1 и №2" - Маринела Петрова
   Здравословен начин на живот -  включва: Секция "Красиво и хармонично тяло - фитнес №1 и №2" - Мариян Георгиев; Секция "Да стигна върха - тенис на маса" - Мариян Георгиев; Клуб "Млад еколог" - Детелина Атанасова; Секция "Шахмат" - Георги Кръстев; Клуб "Млад футболист" - Емил Цветанов
   Комуникативни умения на роден език - в тази област са: Клуб "Светът на научно-популярното" - Пламен Митев и Анна Вапцарова; Клуб "Магията на киното" - Сашко Камбуров; Клуб "Пътешествие из световната съкровищница" - Свилен Стойчев; Ателие "Литературна работилница" - Цветомира Стоилчева; Клуб "Млад журналист" - Цветомира Стоилчева и Сашко Камбуров; Клуб "България в Европа" - Наталия Славова   
   Умения за самостоятелно учене и събиране на информация - областта е представена от Клуб "Историята на моя роден край" - Теменужка Илиева; Клуб "Моят роден край" - Теменужка Илиева; Клуб "Опознай родината" - Свилен Стойчев; Клуб "Европейски градове" - Свилен Стойчев; Клуб "Моят роден крайэ - Габриела Тодорова; Клуб "Виртуални пътешественици" - Цветелина Захариева-Димитрова  
   Предприемачество
включва дейности в Клуб "Млад предприемач" - Виктория Грозданова; Ателие "Моят ресторант №1 и №2" - Иван Бенков; Клуб "Банките в действие" - Павлина Петкова  
   Културни компетентности
включва дейности в Клуб "Общуване чрез танца" - Виктория Грозданова; Клуб "Да изразя себе си чрез танц" - Мария Христова; Ателие "Сръчни ръце" - Валентина Христова; Ателие "Сувенир" - Валентина Христова; Арт-студио "Куилинг" - Габриела Тодорова; Клуб "Моят свят в снимки" - Пламен Митев; Клуб "Аз, фотографът" - Анелия Иванова
 

За да посетите страница на някой от клубовете, секциите, студията и ателието,
кликнете върху съответния лентов бутон:

ХУМАНИТАРНИ НАУКИ

ръководител г-жа Даниела Стоянова

 ръководители г-жа Даниела Стоянова и г-жа Ирена Йосифова

ръководител г-жа Стефка Нинова ръководител г-жа Детелина Атанасова

ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

ръководител г-жа Цветелина Скравенска ръководител г-жа Маринела Петрова
 
ръководител г-жа Маринела Петрова  

ЗДРАВОСЛОВЕН НАЧИН НА ЖИВОТ

ръководител г-н Мариян Георгиев

ръководител г-н Мариян Георгиев

ръководител г-н Мариян Георгиев

ръководител г-жа Детелина Атанасова

ръководител г-н Георги Кръстев

 ръководител г-н Емил Цветанов

КОМУНИКАТИВНИ УМЕНИЯ НА РОДЕН ЕЗИК

ръководители г-н Пламен Митев и г-жа Анна Вапцарова

ръководител г-н Сашо Камбуров

ръководители г-н Свилен Стойчев

ръководител г-жа Цветомира Стоилчева

ръководители г-жа Цветомира Стоилчева и г-н Сашо Камбуров

 ръководител г-н Наталия Славова

УМЕНИЯ ЗА САМОСТОЯТЕЛНО УЧЕНЕ И СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

ръководител г-жа Теменужка Илиева

ръководител г-жа Теменужка Илиева

ръководител г-жа Свилен Стойчев

ръководител г-жа Свилен Стойчев

ръководител г-жа Габриела Тодорова

ръководител г-жа Цветелина Захариева-Димитрова

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

ръководител г-жа Виктория Грозданова

ръководител г-н Иван Бенков

ръководител г-н Иван Бенков ръководител г-жа Павлина Петкова 
КУЛТУРНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ
ръководител г-жа Виктория Грозданова ръководител г-жа Мария Христова
ръководител г-жа Валентина Христова ръководител г-жа Валентина Христова
ръководител г-жа Габриела Тодорова  ръководител г-н Пламен Митев

 

ръководител г-жа Анелия Иванова  

ПРОЕКТ "УСПЕХ" 2012 - 2013

ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКИ НАУКИ

 

ръководител г-жа Анелия Иванова

 

ХУМАНИТАРНИ НАУКИ

 

ръководител г-жа Стефка Нинова

 

ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

ръководител г-жа Маринела Петрова ръководител г-жа Цветелина Скравенска
ръководител г-жа Маринела Петрова ръководител г-жа Валентина Христова

ЗДРАВОСЛОВЕН НАЧИН НА ЖИВОТ

ръководител г-н Георги Кръстев

ръководител г-н Мариян Георгиев

ръководител г-н Мариян Георгиев

ръководител г-жа Детелина Атанасова
 

ръководител г-жа Поля Замфирова

 

КОМУНИКАТИВНИ УМЕНИЯ НА РОДЕН ЕЗИК

ръководител г-жа Анелия Несторова

ръководител г-жа Цветомира Стоилчева

ръководители г-жа Цветомира Стоилчева и г-н Сашо Камбуров

ръководител г-жа Габриела Тодорова

ръководител г-н Сашо Камбуров

 ръководител г-н Свилен Стойчев

МАТЕМАТИЧЕСКА ГРАМОТНОСТ И БАЗОВИ ПОЗНАНИЯ В ОБЛАСТТА НА НАУКИТЕ И ТЕХНОЛОГИИТЕ

ръководител г-н Пламен Митев ръководител г-н Пламен Митев

УМЕНИЯ ЗА САМОСТОЯТЕЛНО УЧЕНЕ И СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

ръководител г-н Свилен Стойчев

ръководител г-жа Теменужка Илиева

 

ръководител г-жа Теменужка Илиева

 

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

ръководител г-н Иван Бенков

ръководител г-жа Виктория Грозданова

 
ръководител г-жа Павлина Петкова   
КУЛТУРНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ
ръководител г-жа Габриела Тодорова ръководител г-жа Валентина Христова
ръководител г-жа Виктория Грозданова ръководител г-жа Даниела Стоянова
 
ръководител г-жа Даниела Стоянова  

ПРОЕКТ "УСПЕХ" 2011 - 2012

Тригодишната програма за развитието на извънкласните и
извънучилищните дейности в СОУ „Яворов” - Плевен
стартира от 1 февруари 2012  година

   На 6 февруари 2012 г. в МОМН министър Сергей Игнатов откри пресконференцията по повод официалното стартиране на проект "Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти" (УСПЕХ), който е част от схемата "Да направим училището привлекателно за младите хора", реализирана по оперативната програма "Развитие на човешките ресурси".

Повече информация може да се намери на сайта www.uspeh.mon.bg

За да посетите страница на някой от клубовете, секциите, студията и ателието,
кликнете върху съответния лентов бутон:

ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

ръководител г-жа Галя Дочева

ръководител г-жа Маринела Петрова

ЗДРАВОСЛОВЕН НАЧИН НА ЖИВОТ

ръководител г-жа Поля Замфирова

ръководител г-н Мариян Георгиев

ръководител г-н Мариян Георгиев

 

КОМУНИКАТИВНИ УМЕНИЯ НА РОДЕН ЕЗИК

ръководител г-жа Валентина Христова

ръководител г-жа Анелия Несторова

МАТЕМАТИЧЕСКА ГРАМОТНОСТ И БАЗОВИ ПОЗНАНИЯ В ОБЛАСТТА НА НАУКИТЕ И ТЕХНОЛОГИИТЕ

ръководител г-н Пламен Митев

ръководител г-н Пламен Митев

УМЕНИЯ ЗА САМОСТОЯТЕЛНО УЧЕНЕ И СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

ръководител г-н Свилен Стойчев

ръководител г-жа Цветомира Стоилчева

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

ръководител г-жа Павлина Петкова

ръководител г-н Иван Бенков

КУЛТУРНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ

ръководител г-жа Виктория Грозданова

ръководител г-жа Даниела Стоянова

 

ръководител г-жа Габриела Тодорова

 

ВРЪЩАНЕ ОБРАТНО НА СТРАНИЦА "ПРОЕКТИ"