ОБЛАСТ ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ
клуб „Сексуално и репродуктивно здраве” с ръководител г-жа Маринела Петрова

ВРЪЩАНЕ ОБРАТНО КЪМ ОСНОВНА СТРАНИЦА НА ПРОЕКТ *УСПЕХ*

   Дискусионен клуб „Сексуално и репродуктивно здраве” с ръководител г-жа Маринела Петрова, участват 15 ученици от 9 клас. В този клуб се обръща специално внимание за развитието на здравните услуги на- сочени към младите хора на програмите за здравна култура и сексуално възпитание на учащите се, на превенцията профилактика на СПИН и полово предавани болести. Целта на клуба е да се подобрят образователните възможности за младите хора с оглед изграждане на знания, умения и нагласи за отговорно сексуално поведение. Обсъждат се проблеми свързани с репродуктивното здраве. Това предполага способността на хората да се възпроизвеждат и свободата да решават дали да го направят- кога и колко често го правят. Дебатират се проблемите на сексуалното здраве, което признава факта ,че хората могат да правят секс и заради удоволствието от него, не само с цел възпроизводство.

 

 

ВРЪЩАНЕ ОБРАТНО КЪМ ОСНОВНА СТРАНИЦА НА ПРОЕКТ *УСПЕХ*