ОБЛАСТ КУЛТУРНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ
клуб ”Общуване чрез танц” с ръководител г-жа Виктория Грозданова

ВРЪЩАНЕ ОБРАТНО КЪМ ОСНОВНА СТРАНИЦА НА ПРОЕКТ *УСПЕХ*

   За втора година стартира през месец октомври 2012 г. клуб „Общуване чрез танца” към проект УСПЕХ с учениците от ІІ „б” и ІІ „а” клас, под ръководството на Виктория Грозданова.
   С формирането на тази група се осмисля свободното време на учениците, участвайки в желана от тях извънкласна форма на изява. Целта е да се повиши мотивацията на учениците за участие в образователно-възпитателния процес, съобразно техните интереси и потребности.
   Участвайки в клуба, учениците се забавляват и потъват в процеса на приятните преживявания чрез езика на танца. Така те намират ново поле за общуване, получават възможност не само да се чувстват физически по-добре, но и опознават себе си чрез един вид ново изразяване. Този вид общуване им помага да изградят своята личност в емоционален и културен план, откриват и развиват творческата си индивидуалност, освобождават емоциите и задръжките си, придобиват своеобразна култура и стил на живот, проявяват свежест и гъвкавост на световъзприемането.
   Първата представителна изява на клуб „Общуване чрез танца” е на 21.12.2012 год. в актовата зала на училището от 16,30ч.

 

ВРЪЩАНЕ ОБРАТНО КЪМ ОСНОВНА СТРАНИЦА НА ПРОЕКТ *УСПЕХ*