ОБЛАСТ КОМУНИКАТИВНИ УМЕНИЯ НА РОДЕН ЕЗИК
клуб "Магията на киното" с ръководител г-н Сашо Камбуров

ВРЪЩАНЕ ОБРАТНО КЪМ ОСНОВНА СТРАНИЦА НА ПРОЕКТ *УСПЕХ*

      За втора година в "Яворов" работи клуб посветен на киноизкуството. Групата ентусиасти е с ръководител Сашо Камбуров, а учениците са момчета от 7-а клас. Тематично занятията са подчинени на няколко раздела.
      Киното е култура. Забавлението и познанието се сливат в часовете посветени на едно велико изкуство, а срещата с големите актьори, вечните послания и разтърсващите шедьоври неминуемо ще окажат своето положително въздействие върху естетическите, нравствени и културни норми на децата.
     Киното е магия, която трябва да се съпреживее. Истинското удоволствие идва с потапянето в неговата илюзия.
     Всички ще са ангажирани в дейността на клуба - гледане на кинофилми с високо художествено ниво, правене на проучвания в енциклопедии и сайтове, анализи, ревюта и презентации. Ще бъдем зрители, слушатели, лектори и критици според възможностите си.

 

 

 

 

 

 

 

 

ВРЪЩАНЕ ОБРАТНО КЪМ ОСНОВНА СТРАНИЦА НА ПРОЕКТ *УСПЕХ*