ОБЛАСТ УМЕНИЯ ЗА САМОСТОЯТЕЛНО УЧЕНЕ И СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ
клуб „Моят роден край" с ръководител г-жа Габриела Тодорова

ВРЪЩАНЕ ОБРАТНО КЪМ ОСНОВНА СТРАНИЦА НА ПРОЕКТ *УСПЕХ*

   Дискусионен клуб „Бърза помощ в училище” с ръководител г-жа Маринела Петрова, участват ** ученици от 10 клас. В този клуб се обръща специално внимание за развитието на здравните услуги на- сочени към младите хора на програмите за здравна култура и сексуално възпитание на учащите се, на превенцията профилактика на СПИН и полово предавани болести. Целта на клуба е да се подобрят образователните възможности за младите хора с оглед изграждане на знания, умения и нагласи за отговорно сексуално поведение. Обсъждат се проблеми свързани с репродуктивното здраве.

 

 

ВРЪЩАНЕ ОБРАТНО КЪМ ОСНОВНА СТРАНИЦА НА ПРОЕКТ *УСПЕХ*