ОБЛАСТ КУЛТУРНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ
клуб ”Общуване чрез танц” с ръководител г-жа Виктория Грозданова

ВРЪЩАНЕ ОБРАТНО КЪМ ОСНОВНА СТРАНИЦА НА ПРОЕКТ *УСПЕХ*

   Клубът с ръководител г-жа Виктория Грозданова, включва 15 деца от първи клас, работещи по проекта “УСПЕХ”. Целта на клуба е не да се обучат на определена танцова техника, а чрез различните танцови стилове и форми да провокира в тях способността им да преоткриват таланта си, като създаваме зона за лична изява и творческа атмосфера. По тази причина в програмата ни са залегнали теми свързани с историята на танца, както и с различните видове танцови изкуства. Запознаваме участниците с балетното изкуство (класически и модерен балет), фолклорни танци на различните народи - български народни танци, ромското танцово изкуство, ориенталски танци, гръцки фолклор, ирландски танци, индийски танци, бейли денс, спортни танци като валс и танго, латиноамерикански танци. Ще разучаваме предимно български народни танци, хора, ръченица свързани с празниците и обредите.

Поздрав към абитурентите от випуск 2012 - изпращане на 14 май в зала "Катя Попова" - Плевен

 

 

ВРЪЩАНЕ ОБРАТНО КЪМ ОСНОВНА СТРАНИЦА НА ПРОЕКТ *УСПЕХ*