ОБЛАСТ ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
ателие „Моят ресторант” с ръководител г-н Иван Бенков

ВРЪЩАНЕ ОБРАТНО КЪМ ОСНОВНА СТРАНИЦА НА ПРОЕКТ *УСПЕХ*

    За трета поредна година ателие „Моят ресторант” се ръководи от г-н Иван Бенков и включва ученици от 11 и 12 клас. Основната цел на обучението е младите хора да придобият специфични предприемачески и мениджърски познания и умения за планиране, организиране, функциониране и управление на ресторантьорския бизнес. Конкретните направление на обучение са свързани с:
- Опознаване на теоретичните и практическите аспекти на ресторантьорството.
- Прилагане на маркетингови умения за разработване, офериране, рекламиране и продажба на продуктите.
- Планиране, организиране и контрол на технологичните процеси в ресторантьорството.
- Привличане на клиенти и прилагане на стандарти и системи за управление на качеството на предлаганите услуги.
- Прилагане на правно-нормативната уредба за отрасъла.
- Организация на производството в студена и топла кухня.
- Обслужване на гости в търговската зала, сервиране на храна и напитки.
- Материално-техническата база в ресторантьорството-технологично оборудване, хигиена и безопасност при производството и предлагането на кулинарни изделия.

Основни принципи при обслужването в «Моят ресторант»
1.Гостът е най-важният човек, който влиза в «Моят ресторант».
2.Той е истински VIP (много важна личност) и си струва да му предоставим най-блестящо обслужване, защото той купува нашата храна и услугите, които предлагаме.
3.Гостът не пречи на нашата работа, той е нейната цел.
4.Ние не му правим услуга, като го обслужваме - той ни прави услуга, давайки ни възможност да направим това.
5.Гостът е винаги прав.
6.Доброто мнение на госта за МОЯ РЕСТОРАНТ е най-голямото предимство за нас.
7.Всеки посетител да се чувства комфортно, да си тръгва удовлетворен и да се връща отново и отново в СВОЯ/МОЯ РЕСТОРАНТ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВРЪЩАНЕ ОБРАТНО КЪМ ОСНОВНА СТРАНИЦА НА ПРОЕКТ *УСПЕХ*