ВРЪЩАНЕ ОБРАТНО НА СТРАНИЦА "ПРОЕКТИ - АРХИВ"

ПРОЕКТ "ТВОЯТ ЧАС" 2017 - 2018
ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ ПО ИНТЕРЕСИ
ДЕЦАТА ТАНЦУВАТ
Ръководител Албена Йонова

 

   Развиване на творческите, музикалните и танцовите умения на всяко дете. Изграждане на индивидуален и личностен за ученика подход към музикалните произведения и съпътстващите ги танцови движения. Изграждане на изпълнителски творчески, познавателни и социални компетентности у всяко дете. Чрез слушане и разбиране на музикалните произведения у учениците се цели да се формират чувства и емоции, които да събудят нагласата им за заобикалящата ги действителност. Чрез танцовото изкуство да развият чувство за ритъм, за ред и последователност. Разбирането на знанията за музиката, в това число осмислянето и правилната употреба на основните понятия се осъществява практически в процеса на дейност - изпълнение на музика, възприемане на музика, импровизация на ритъм и др.

  

 
ВРЪЩАНЕ ОБРАТНО НА СТРАНИЦА "ПРОЕКТИ - АРХИВ"