ВРЪЩАНЕ ОБРАТНО НА СТРАНИЦА "АРХИВ на ПРОЕКТ "ТВОЯТ ЧАС" за 2016/2017 година"

ПРОЕКТ "ТВОЯТ ЧАС" 2016 - 2017
ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ОБУЧИТЕЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА ВТОРОКЛАСНИЦИ
Ръководител г-жа Мария Цолова

 

   Да породи интерес към българския език като средство за общуване. Да се възприеме изучаването на езика като необходимо условие за успешна комуникация. Да се усъвършенстват и затвърдят уменията за прилагане на правописното правило за изговор и правопис на звучни съгласни в края на думите. Да се упражнява правилното писане на думи със звучни съгласни в края. Да се актуализират и систематизират знанията за съществителни имена, прилагателни имена и глаголи, като се сравняват тези езикови единици. Да се усъвършенстват уменията за разпознаване на съществителни имена, прилагателни имена и глаголи. Да се различават думите и изреченията като езикови единици. Да се усъвършенстват уменията за точна употреба на думите в изречението в съответствие с езиковото им значение.

  

ВРЪЩАНЕ ОБРАТНО НА СТРАНИЦА "АРХИВ на ПРОЕКТ "ТВОЯТ ЧАС" за 2016/2017 година"