ГАЛЕРИЯ #119
22 МАРТ 2022 г. За 10-ти пореден път учениците от
СУ „П. Яворов“ участват в Световната седмица на парите.
 

     "Световната седмица на парите" (GMW) е ежегодна глобална кампания за повишаване на информираността на младите хора колко важна е финансовата грамотност за тях. Тази година темата е „Изгради бъдещето си! Отнасяй се умно към парите!“. Инициативата е насочена към надграждащо развиване на знания, умения, нагласи и поведения, които са необходими на младежите, за да взимат осъзнати финансови решения, в резултат на които да постигат финансово благосъстояние и финансова устойчивост. СУ „П. К Яворов“ участва от самото начало в тази инициатива. В рамките на тазгодишната Световна седмица на парите (21-27.03.2022г.) учениците от 7а и 7б клас взеха участие във финансова симулационна игра на тема „Инфлация“. В двата кръга на играта те изпитаха върху собствения си гръб инфлацията. Разбраха механизмите, по които протича инфлационният процес. Научиха, че при инфлация цените на стоките и услугите нарастват като цяло, а покупателната стойност на парите намалява. В последвалата дискусия бе изяснено, че вкарването на пари в обращение, без в същото време страната да е произвела повече стоки и услуги, води до нарастване на цените и отключване на инфлационните процеси.

 

КЪМ ГАЛЕРИЯ # ...  107| 108| 109| 110| 111| 112| 113| 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124